Technický popis

Námi navrhovaná modernizace osobních výtahů TOV 250/0,7 se strojovnou nad výtahovou šachtou:

Nabízíme tyto typy výtahů: