KM Vytahy

Modernizace výtahů v bytových domech

Námi navrhovaná modernizace osobních výtahů TOV 250/0,7 se strojovnou nad výtahovou šachtou:

  • Betonová protiváha i vodítka protiváhy jsou demontovány
  • Vodítka kabiny jsou stávající
  • Komponenty výtahu odpovídají EN 81-1+A3
  • V ocelových konstrukcích šachet je do modernizace zahrnuta dveřní stěna výtahové šachty (tj. dveřní portály s ručními šachetními dveřmi i další stěny výtahových šachet v konstrukcích ohrazených pletivem nebo drátosklem)
  • V rámci modernizace navrhujeme nové opláštění Cetris deskami, nebo bezpečnostním sklem CONNEX – dle požadavků investorů v souladu s EN 81-1+A3
  • Tento způsob modernizace zvětšuje užitnou plochu kabiny i nosnost výtahu
  • Modernizaci provádíme u typů výtahů se strojovnami pod výtahovou šachtou
  • Možný výběr šachetních dveří: manuální jednokřídlé, nebo automatické teleskopické
  • Nabídka modernizace výtahu se odvíjí od zaměření a konkrétního požadavku na nabízané komponenty
Nabízíme tyto typy výtahů: